Tel.: 06 489 740 28
Top Afbeelding
home / weblog

IRRITATIES in de relatie 13-05-2017 - 14:35


In elke relatie komen irritaties voor. Irritaties over een langere periode betekent vaak dat elkaars wensen en behoeften in de relatie niet of onvolledig worden ingevuld of geuit.
Het is sowieso goed om in elke relatie je wensen te uiten !
Vraag jezelf eens af waarom bepaalde dingen zo irriteren.
Is het echt een reden om je er aan te ergeren? 
Is de irritatie niet vaak een manier van denken?
Jij bent immers toch degene die zich er aan ergert !
Vaak worden irritaties uitgesproken, omdat we denken dat dat zo moet. Net zo vaak komen we dan al snel in een "gesprek" terecht, waarin we elkaar over en weer bombarderen met verwijten. De bekende oude koeien worden maar weer eens uit de sloot gehaald.
Dit soort "gesprekken" leiden tot niets dan een flinke ruzie.
Om toch tot een gesprek te kunnen komen geef ik een handvat: als je je ergert zeg je niets. Aan het eind van de dag schrijf je de ergernissen van die dag op.
De volgende dag neem je die nog even met jezelf door en de belangrijkste schrijf je opnieuw op, maar daarbij geef je dan tevens aan, wat je graag zou willen hoe je partner het de volgende keer anders gaat doen.
Deze schrijfsels geef je aan je partner en hij/zij ook aan jou. Je gaat hierover nog geen gesprek aan, dit gaat alleen maar opnieuw escaleren.
Dit gaan jullie ca. 2 weken volhouden. Hierna ga je over deze ergernissen in gesprek, de druk zou dan van de ketel moeten zijn.
Je probeert dan ook een echt gesprek te voeren, dus:
1. Echt luisteren = begrip en empathie tonen
2. Doorvragen, ook als je al denkt te weten wat de ander bedoelt
3. Vermijd zoveel mogelijk woorden als "altijd" of "nooit".
Een relatietherapeut heeft nog meer handvatten om jullie irritaties weg te nemen. In gesprekken wordt jullie dan ook geleerd hoe je anders zou kunnen omgaan met irritaties.