Tel.: 06 489 740 28
Top Afbeelding
home / weblog

DE 7 GROTE VERSCHILLEN TUSSEN MANNEN EN VROUWEN 08-12-2017 - 15:40


Er bestaan veel verschillen tussen mannen en vrouwen. Vooral op het gebied van communicatie en emoties. Mannen praten meer vanuit het verstand, vrouwen meer vanuit het gevoel. Mannen zijn over het algemeen genomen niet sterk in het uiten van emoties, vrouwen wel. 
Feitelijk bestaan er 7 grote verschillen, als je deze verschillen onderkent, dan scheelt dat al een heel stuk in de problemen binnen je relatie!
Ik noem ze even:
1. Grootste vergissing bij mannen: zij vallen vrouwen in de rede om hun oplossingen aan te dragen. Feitelijk willen de vrouwen juist vaak begrip en géén oplossing !
De grootste vergissing bij vrouwen: zij komen vaak met ongevraagd advies, terwijl de man zijn probleem liever zelf eerst wil uitknobbelen.
2. Mannen spreken een andere taal dan vrouwen
3. Mannen zijn slechte luisteraars. Vrouwen moeten wat minder proberen om het karakter van de man te willen veranderen. Karakter is iets anders dan gedrag, gedrag kun je veranderen !
4. Voor mannen zijn grote uitingen van liefde van belang, seks dus.
Voor vrouwen zijn kleine uitingen van liefde van belang, interesse, empathie, begrip, aandacht. Als daar aan wordt voldaan, dan wordt seks een stuk belangrijker.
5. Mannen trekken zich terug om zich beter te voelen. Vrouwen praten om zich beter te voelen.
6. Mannen denken dat als zij niet om meer vraagt, hij blijkbaar genoeg geeft.
Vrouwen vinden het niet passend om zijn genegenheid te moeten vragen.
7. Mannen vinden het vooral fijn als zij worden gewaardeerd en geaccepteerd.
Vrouwen vinden het vooral fijn als zij aandacht en begrip krijgen.

Voor elke relatie geldt: een relatie is net een tuintje, je zult het moeten onderhouden om problemen te voorkomen !