Tel.: 06 489 740 28
Top Afbeelding
home / weblog

HOE KAN IK EMPATHISCHER WORDEN ? 23-09-2018 - 11:30


Door je te verplaatsen in de ander, door de ander echt te leren begrijpen ontwikkel je automatisch een communicatievaardigheid: actief luisteren.
Actief luisteren betekent dat je de ander zijn verhaal laat doen, dat je belangstelling toont, dat je vragen stelt, dat je 'open minded' zonder vooroordelen ( 'ik weet al wat de ander gaat zeggen') open staat voor de ander.
Vuistregels hiervoor:
je laat de ander uitspreken, zonder hem op te jagen of te onderbreken
je kijkt de spreker aan, knikt en 'humt'
je vraagt door als iets jou niet duidelijk is, je laat zien dat je geïnteresseerd bent, dat je méér wilt weten
je geeft een gevoelsreflectie: 'je maakt je zorgen he', 'ik hoor een teleurstelling', etc.
je geeft een samenvatting van dié punten die volgens jou voor de spreker van belang zijn.
Vraag niet in één keer teveel van jezelf, probeer telkens één aspect in de praktijk toe te passen. In 5 stappen:
1. Je laat de ander uitspreken
2.Je toont je geduldig en ontspannen als de ander aan het woord is
3. Je vraagt door
4. Je geeft feedback, je verwoordt de gevoelens van de ander
5. Je neemt de tijd voor de ander, je toont je betrokken.
Door deze stappen in de praktijk te oefenen ga je automatisch een antenne ontwikkelen, een gevoel, een begrip voor de ander met al zijn onderliggende emoties.
Iets wat je altijd weer van pas kan komen: EMPATHIE LOKT WEER EMPATHIE UIT !
Een coach/ relatietherapeut kan je hierbij helpen !