Tel.: 06 489 740 28
Top Afbeelding
home / weblog

MENINGSVERSCHILLEN in de relatie 23-09-2018 - 11:30


In een relatie is het lastig om te gaan met meningsverschillen.
Al snel kan het omslaan in een ruzie en zitten we in een strijd, vol met verwijten, klachten, eisen en ook de bekende oude koeien worden weer van stal gehaald.
In een relatie heb je een band met elkaar, waardoor de partners zich het meningsverschil persoonlijk aantrekken.
Het is moeilijk om te aanvaarden dat er twee waarheden zijn: die van je partner en die van je zelf. 
Hoe meer je elkaars waarheden gaat bestrijden, hoe groter de kloof wordt.
Erken en respecteer dat jij en je partner verschillend zijn en gun elkaar die verschillen !
Je partner heeft een andere beleving dan jijzelf, dat mag. 
Feitelijk zijn jullie alleen maar bezig om je gelijk te halen, met alle gevolgen van dien.
Probeer eens met respect te communiceren, het meningsverschil zélf doet vaak minder pijn, dan de manier waarop we er met elkaar over communiceren.
Niét wat we zeggen, maar hóe we het zeggen doet pijn. Vaak wordt geweigerd de mening van de ander te aanvaarden of te begrijpen, puur vanwege de wijze waarop men door de partner benaderd wordt.
Met wat wederzijds begrip en acceptatie van de onderliggende verschillen kom je veel verder !
Een relatietherapeut kan jullie hierin goed begeleiden !