empty
home   /   relatietherapie

RELATIETHERAPIE aan huis:

Als je bij me weggaat, mag ik dan met je mee?


Een mens is nooit te oud om te leren en dat geldt zeker voor relaties! Een relatietherapeut kan jullie leren relatieproblemen concreet op te lossen.Problemen in je relatie wijzen vaak NIET  op een slechte relatie, maar zijn eerder het gevolg van:
 
  • een gebrek aan of slechte communicatie tussen de partners
  • hardnekkige ruzies ten gevolge van botsende karakters of onjuiste communicatie
  • eindeloze discussies over de opvoeding van de kinderen of de verdeling van taken
  • irritaties tussen de partners waar moeilijk over gesproken kan worden-de partner willen veranderen

en zo zijn er nog tal van andere oorzaken te noemen.
 
Er bestaan verschillende soorten van relatietherapie: systeemtherapie, gedragstherapie, psychotherapie, EFT etc. Veel van deze soorten hebben tot gevolg dat er wel 15 tot 25 gesprekken nodig zijn om veranderingen in de relatie aan te brengen. Om deze reden heb ik mij uitsluitend gericht op de zgn. OPLOSSINGSGERICHTE therapie.

Wat betekent dit?
Ik ben niet zozeer ge├»nteresseerd in de OORZAAK van jullie problemen, maar veel meer in de vraag hoe wij ze samen gaan OPLOSSEN. Er wordt sterk gekeken naar de momenten waarop de problemen niet of nauwelijks bestonden.
 
  • Wanneer verliep de relatie wel soepel?
  • Hoe komt het dat het nu anders is?
  • Hoe zou de relatie er zonder deze problemen uitzien?

Tijdens de gesprekken (deze vinden plaats bij jullie thuis) zullen stapsgewijs veranderingen in jullie relatie worden aangebracht. Samen gaan we werken aan een solide relatie, waarin problemen kunnen worden besproken, opgelost of kunnen worden geaccepteerd, door er anders mee om te gaan. Wanneer jullie gebruik willen maken van relatietherapie, dan verzoek ik je het kennismakingsformulier in te vullen.